VICEPRIMAR

ROȘU VASILE – VLĂDUȚ
 
PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001:
  • ia masuri pentru prevenirea si , dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;

ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatii din domeniul:

          1. Educatiei;
          2. Serviciilor sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor virsnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoi sociale;
3. Sport;
4. Ordine publica;
5. Protectia si refacerea mediului;
6. Conservarea ,restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si  de arhitectura , gradinilor publice;
7. Dezvoltarea urbana;
8. Poduri si drumuri publice;
9. Servicii comunitare de utilitare publice( alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local );
10. Activitatile de administratie social comunitara;
                                                                                                                      

  • ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidenta statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
  • asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor;
  • serviciul public de pompieri civili;
  • raspunde de personalul de deservire si de serviciu autofinanfate ,intocmeste graficul de lucrari si pontajul lunar;
  • ia masuri pentru buna functionare a pietei, oborului si bazarului;
  • ia masuri de sanctionare pentru incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu a personalului din subordine;