PROIECTE DE HOTăRâRE

Proiecte de hotărâre  2021

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei CL

Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local Bira

Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare si extindere sediu primarie in satul Bira

Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurlor care apartin domeniului public

Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a CL

Proiect de hotarare privind aprobarea executie bugetului

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PNI Anghel Saligny pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta_semnat

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni serviciile sociale_semnat

Proiect de hotarare privind aprobarea PV al sedintei anterioare_semnat

Proiect de hotarare privind completarea ROF al CL BIRA

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatilor CL in CA al scolii_semnat

Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv AQUA NEAMT_semnat

Proiect de hotarare privind neasumarea procedurii de atribuire contract achizitie_semnat

Proiect de hotarare privind ordinea de zi_semnat Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului septembrie_semnat

Proiect de hotarare privind validarea dispozitiei primarului pentru rectificare buget

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.06.2021

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Bira

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Proiect de Hotarare din mai 2021 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietate publica sau privata

Proiect de Hotarare privind scoaterea din domeniul privat al Comunei Bira si punerea la dispozitia comisiei (2)

Proiect de Hotarare privin atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Bira a unor suprafete de teren in vederea inscrierii la cartea funciara

Proiect de Hotarare privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta

Proiect de hotărâre nr. 7 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 6 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 5 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 4 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 3 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 2 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 1 Aprilie

Proiect de hotarare nr.12 Februarie

Proiect de hotarare nr.11 Februarie

Proiect de hotarare nr.10 Februarie

Proiect de hotarare nr.9 Februarie

Proiect de hotarare nr.8 Februarie

Proiect de hotarare nr.7 Februarie

Proiect de hotarare nr.6 Februarie

Proiect de hotarare nr.5 Februarie

Proiect de hotarare nr.4 Februarie

Proiect de hotarare nr.3 Februarie

Proiect de hotarare nr.2 Februarie

Proiect de hotarare nr.1 Februarie

Proiect de hotarare referitor la modificarea si completarea HCL nr.51 din 10.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Bara

        Proiecte de hotărâre  2020

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Bara

Proiect de hotarare modificare organigrama

Proiect de hotarare nr.1 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.2 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.3 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.4 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.5 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.6 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.7 decembrie 2020

Anexa nr.1 la PHCL nr.3-Regulament Con.local Cod Administrativ

Proiect de hotarare nr.4 octombrie 2020

Proiect de hotarare nr.3 octombrie 2020

Proiect de hotarare nr.2 octombrie 2020

Proiect de hotarare nr.1 octombrie 2020

Proiect de hotarare nr.1 septembrie 2020

Proiect de hotarare nr.2 august 2020

Proiect de hotarare nr.1 august 2020

Proiect de hotarare nr.3 Iunie 2020

Proiect de hotarare nr.2 Iunie 2020

Proiect de hotarare nr.1 Iunie 2020

Proiect de hotarare 28 mai 2020

Proiect de hotarare privind retragerea Municipiului Roman din cadrul asociatiei AQUA NEAMT

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind proiectul de investiții: Alee pietonală Comuna Bîra

Proiect de hotărâre nr.2 mai 2020

Proiect de hotărâre nr.1 mai 2020

Proiect de hotărâre nr.4 februarie 2020

Proiect de hotărâre nr.3 februarie 2020

Proiect de hotărâre nr.2 februarie

Proiect de hotărâre nr.1 februarie 2020

Proiect de hotarare nr.9 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.8 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.7 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.6 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.5 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.4 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.3 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.2 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.1 ianuarie 2020

          2019
Decembrie
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Registrul local al spațiilor verzi din comuna Bira,județul Neamț
Decizia si anexa nr 160 din 06-12-2019
Proiect de hotarare privind aprobare retea scolara pentru anul 2020-2021
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
Anexa 1
Anexa 2

Noiembrie
Anunt privind proiectele de hotarare initiate noiembrie 2019
Proiect de hotarare noiembrie 2019

Octombrie
Proiect de hotarare 2641 din 25 octombrie 2019
Proiecte de hotarare octombrie 2019
August
PH nr.4 _aug_2019_Bira
PH nr.3_aug 2019_Bira
PH nr.2 _aug_2019_Bira
PH nr.1 _aug_2019_Bira

proiect 3
proiect 2
proiect 1


Proiect de Hotărâre executie BL_Bira
Proiect de Hotărâre nr. 3 aprilie 2019 Bira
Proiect Hotărâre nr. 4 aprilie 2019 Bira
Proiect de Hotărâre nr. 5 aprilie 2019 Bira
Adresa consiliu judetean Neamt
Proiect buget local 2019_Bira
Proiect de hotărâre nr.1 martie 2019
Proiect de hotărâre nr 2 martie 2019
Proiect de hotărâre nr 3 martie 2019
Proiect de hotărâre nr 4 martie 2019
Proiect de hotărâre nr 5 martie 2019

Proiect de hotărâre nr.1 februarie 2019
Proiect de hotărâre nr.2 februarie 2019
Proiect de hotărâre nr.3 februarie 2019
Proiect de hotărâre nr.4 februarie 2019
Proiect de hotărâre nr.5 februarie 2019

Anexa Hotararea nr. 2

2018