PROIECTE DE HOTăRâRE

Proiecte de hotărâre 2023

Proiect de hotatrare impozite si taxe 2024

Anexa 1 la proiect HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Anexele 2_3_4 – Proiect de hotarare privind impozitele si taxele 2024

Proiect de hotarare aprobare stații călători

Proiect de hotarare desemnare reprezentatnt CA școală

Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotarare privind organigrama statului funcții 1

Proiect de hotarare privind infiintarea si darea in gestiune a .Serv.ptr.gest.câini

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

Proiect de hotarare PAAR 2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Bara

Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Bara, a unei suprafete de teren

Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica cu strigare, in vederea concesionarii

Proiect de hotarare buget local 2023

Proiect de hotarare privind raportul activitatii asistenților personali

Proiect de hotarare privind numarul de asistenti personali

Proiect de hotarare Plan de acțiuni VMG

Proiect dehotărâre execuție buget

Proiect de hotărâre – imp.si taxe 2023

Proiecte de hotărâre 2022

Proiect de hotarare privind inregistrarea in sistemul national de plata on-line

Proiect de hotarare acordare mandat special

Proiect de hotarare retrageredin Aqua Neamt

PH dezmembr_expunere_raport _referat OCPI _plan ampl

PH_expunere_raport alimentare apa_POIM

PH_expunere_raport_digitalizare prin PNRR

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentant CL Bira în CA școală

Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului a terenurilor necesare

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității UAT Bâra

Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor demararii anului scolar 2022-2023

Proiect de hotarare privind modernizarea iluminatului public_2022

Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului pentru rectificarea bugetului local

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.25din 2021

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Anexa 3_S_O_ concesiune

Anexa 4_C_S_ conces_pasune _Anexa nr

PH conces pasune Targ Bira

Raport de specialitate

raport eval_ teren pasune

Referat de aprobare

Proiect HCL privind încetarea mandatului de consilier local

Proiect HCL privind acordarea unor facilitati fiscale

Proiect HCL privind aprobarea unor taxe de închiriere a utilajelor, buldoexcavator si vidanjă

PLAN GENERAL UAT Bira 25000

                 –   PH_Aprobarea_indicatori teh_ec_POIM APA

                  – INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI UAT BIRA

                   –EXTRAS SF UAT BIRA

                    –Exp de motive indicat si SF

                    – Raport de special_SF si indicatori

Studiu fundamentare rev.1 semnat

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare

Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier

Proiect de hotararea privind aprobarea actualizarii Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui tractor U650

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni privind serviciile sociale

Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv AQUA NEAMT

Proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentului statiilor publice de calatori

PH actualiz_studiu_fundamentare _conces _serv_GN_Bira

PH cererePNI Anghel_Saligny_GN _cu Anexa 1 si DG

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare

Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locale pentru comisia de evaluare

Proiect de hotarare privind ocuparea temporara a unor spatii publice

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a sistemului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Bira,județul Neamț

Proiect de hotarare asistenti personali

Proiect de hotarare PAAR 2022

Proiect de hotarare stimulent

Proiect de hotarare. execuție

Proiect de hotarare validare. Dispoziție excedent

Proiect de hotarare concesiune

Proiect de hotarare Plan acțiuni

Proiect de hotarare PAAR

Proiect de hotarare Prog. aprovizionare

Proiecte de hotărâre  2021

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a CL

Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor de colectare a deseurilor

Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

Proiect de hotarare privind insusirea constatarile si a masurilor de stabilitate de catre Camera de Conturi Neamt

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei CL

Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local Bira

Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare si extindere sediu primarie in satul Bira

Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurlor care apartin domeniului public

Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a CL

Proiect de hotarare privind aprobarea executie bugetului

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PNI Anghel Saligny pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta_semnat

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni serviciile sociale_semnat

Proiect de hotarare privind aprobarea PV al sedintei anterioare_semnat

Proiect de hotarare privind completarea ROF al CL BIRA

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatilor CL in CA al scolii_semnat

Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv AQUA NEAMT_semnat

Proiect de hotarare privind neasumarea procedurii de atribuire contract achizitie_semnat

Proiect de hotarare privind ordinea de zi_semnat Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului septembrie_semnat

Proiect de hotarare privind validarea dispozitiei primarului pentru rectificare buget

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.06.2021

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Bira

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Proiect de Hotarare din mai 2021 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietate publica sau privata

Proiect de Hotarare privind scoaterea din domeniul privat al Comunei Bira si punerea la dispozitia comisiei (2)

Proiect de Hotarare privin atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Bira a unor suprafete de teren in vederea inscrierii la cartea funciara

Proiect de Hotarare privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta

Proiect de hotărâre nr. 7 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 6 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 5 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 4 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 3 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 2 Aprilie

Proiect de hotărâre nr. 1 Aprilie

Proiect de hotarare nr.12 Februarie

Proiect de hotarare nr.11 Februarie

Proiect de hotarare nr.10 Februarie

Proiect de hotarare nr.9 Februarie

Proiect de hotarare nr.8 Februarie

Proiect de hotarare nr.7 Februarie

Proiect de hotarare nr.6 Februarie

Proiect de hotarare nr.5 Februarie

Proiect de hotarare nr.4 Februarie

Proiect de hotarare nr.3 Februarie

Proiect de hotarare nr.2 Februarie

Proiect de hotarare nr.1 Februarie

Proiect de hotarare referitor la modificarea si completarea HCL nr.51 din 10.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Bara

        Proiecte de hotărâre  2020

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Bara

Proiect de hotarare modificare organigrama

Proiect de hotarare nr.1 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.2 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.3 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.4 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.5 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.6 decembrie 2020

Proiect de hotarare nr.7 decembrie 2020

Anexa nr.1 la PHCL nr.3-Regulament Con.local Cod Administrativ

Proiect de hotarare nr.4 octombrie 2020

Proiect de hotarare nr.3 octombrie 2020

Proiect de hotarare nr.2 octombrie 2020

Proiect de hotarare nr.1 octombrie 2020

Proiect de hotarare nr.1 septembrie 2020

Proiect de hotarare nr.2 august 2020

Proiect de hotarare nr.1 august 2020

Proiect de hotarare nr.3 Iunie 2020

Proiect de hotarare nr.2 Iunie 2020

Proiect de hotarare nr.1 Iunie 2020

Proiect de hotarare 28 mai 2020

Proiect de hotarare privind retragerea Municipiului Roman din cadrul asociatiei AQUA NEAMT

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind proiectul de investiții: Alee pietonală Comuna Bîra

Proiect de hotărâre nr.2 mai 2020

Proiect de hotărâre nr.1 mai 2020

Proiect de hotărâre nr.4 februarie 2020

Proiect de hotărâre nr.3 februarie 2020

Proiect de hotărâre nr.2 februarie

Proiect de hotărâre nr.1 februarie 2020

Proiect de hotarare nr.9 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.8 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.7 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.6 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.5 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.4 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.3 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.2 ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr.1 ianuarie 2020

          2019
Decembrie
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Registrul local al spațiilor verzi din comuna Bira,județul Neamț
Decizia si anexa nr 160 din 06-12-2019
Proiect de hotarare privind aprobare retea scolara pentru anul 2020-2021
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
Anexa 1
Anexa 2

Noiembrie
Anunt privind proiectele de hotarare initiate noiembrie 2019
Proiect de hotarare noiembrie 2019

Octombrie
Proiect de hotarare 2641 din 25 octombrie 2019
Proiecte de hotarare octombrie 2019
August
PH nr.4 _aug_2019_Bira
PH nr.3_aug 2019_Bira
PH nr.2 _aug_2019_Bira
PH nr.1 _aug_2019_Bira

proiect 3
proiect 2
proiect 1


Proiect de Hotărâre executie BL_Bira
Proiect de Hotărâre nr. 3 aprilie 2019 Bira
Proiect Hotărâre nr. 4 aprilie 2019 Bira
Proiect de Hotărâre nr. 5 aprilie 2019 Bira
Adresa consiliu judetean Neamt
Proiect buget local 2019_Bira
Proiect de hotărâre nr.1 martie 2019
Proiect de hotărâre nr 2 martie 2019
Proiect de hotărâre nr 3 martie 2019
Proiect de hotărâre nr 4 martie 2019
Proiect de hotărâre nr 5 martie 2019

Proiect de hotărâre nr.1 februarie 2019
Proiect de hotărâre nr.2 februarie 2019
Proiect de hotărâre nr.3 februarie 2019
Proiect de hotărâre nr.4 februarie 2019
Proiect de hotărâre nr.5 februarie 2019

Anexa Hotararea nr. 2

2018