HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

  HCL 2023

HCL nr.1 din 25.01.2023 privind aprobarea executiei bugetului comunei Bira la data de 31.12.2022

HCL nr.2 din 25.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

HCL nr.3 din 25.01.2023 privind completarea Hotararii nr.63 din 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

HCL nr.4 din 25.01.2023 privind aprobarea Raportului de activitate a asistentilor personali

HCL nr.5 din 25.01.2023 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistenti personali

HCL nr.6 din 25.01.2023 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2023

HCL nr.7 din 25.01.2023 privind aderarea comunei Bira la Asociatia Comunelor din Romania

HCL nr.8 din 25.01.2023 privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern

HCL nr.9 din 23.02.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT BIRA

HCL nr.10 din 23.02.2023 privind scoterea la licitatie publica cu strigare in vederea concesionarii

HCL nr.11 din 23.02.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Bira

HCL nr.12 din 23.02.2023 privind actualizarea PAAR

HCL nr.13 din 23.02.2023 privind incheierea unui protocol a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

HCL nr.14 din 23.02.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BIRA

HCL nr.15 din 23.02.2023 privind incetarea mandatului de consilier Mocanu Constantin

HCL nr.16 din 06.03.2023 privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului Dezvoltarea competentelor digitale de baza

HCL nr.17 din 06.03.2023 privind aprobarea mentinerii comunei BIRA in parteneriatul asociatiei GAL Podisul de Nord al Barladului

HCL nr.18 din 30.03.2023 pentru modificarea si completarea HCL nr.10 din 23.02.2023 privind scoaterea la licitatie publica cu strigare in vederea concesionarii

HCL nr.19 din 30.03.2023 pentru concesionarea prin licitatie publica a parcelelor de teren care apartin domeniului privat al comunei Bira situate pe strada Spitalului nr.29

HCL nr.20 din 30.03.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

HCL nr.21 din 30.03.2023 privind aprobarea contractarii garantarii unei finantari rambursabile

HCL nr.22 din 30.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local Bira

HCL nr.23 din 12.04.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

HCL nr.24 din 12.04.2023 privind modificare HCL nr.16 din 06.03.2023 privind aprobarea unui parteneriat pentru implementarea proiectului Dezvoltarea competentelor digitale de baza in cadrul bibliotecilor din judetul Neamt

HCL nr.25 din 28.04.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BIRA ANGHEL SALIGNY

HCL nr.26 din 28.04.2023 privind aprobarea executie bugetului comunei Bira

HCL nr.27 din28.04.2023 privind stabilirea salariilor de baza

HCL nr.28 din 22.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie AMENAJARE PRIN DOTARE SPATII DE JOACA PENTRU COPII

HCL nr.29 din 22.05.2023 privind implementarea proiectului AMENAJARE PRIN DOTARE SPATII DE JOACA PENTRU COPII

HCL nr.30 din 22.05.2023 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public

HCL nr.31 din 22.05.2023 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate

HCL nr. 32 din 22.05.2023 de aprobare a racordarii la Statia de Ape Uzate din comuna Bira a conductei de ape uzate apartinand comunei Boghicea

HCL nr.33 din 20.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economice MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BIRA

HCL nr.34 din 23.06.2023 privind rectificarea bugetului local Bira

HCL nr.35 din 23.06.2023 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan

HCL nr.36 din 23.06.2023 pentru aprobarea organigramei si a statului de functii

HCL nr.37 din 30.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.38 din 14.07.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

HCL nr.39 din 25.07.2023 privind aprobarea executiei bugetului comunei Bira

HCL nr.40 din 25.07.2023 privind aprobarea implementarii si a cheltuielilor aferente proiectului CALITATE, MODERNITATE SI INCLUZIUNE IN EDUCATIE

HCL nr.41 din 25.07.2023 privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali

HCL nr.42 din 25.07.2023 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT

  HCL 2022

HCL nr.1 din 31.01.2022 privind validarea Dispozitiei nr.4 din 05.01.2022

HCL nr. 2 din 31.01.2022 privind aprobarea executiei bugetului comunei Bâra

HCL nr.3 din 31.01.2022 privind concesionarea directa a unor terenuri

HCL nr.4 din 31.01.2022 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local

HCL nr.5 din 31.01.2022 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Bâra

HCL nr.6 din 11.02.2022 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a sistemului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale

HCL nr.7 din 11.02.2022 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistenti personali

HCL nr.8 din 11.02.2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti

HCL nr.9 din 11.02.2022 privind aprobarea PAAR

HCL nr.10 din 10.02.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

HCL nr.11 din 11.03.2022 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.12 din 11.03.2022 privind aprobarea unui drept pentru ocupare temporara a unor suprafete de teren

HCL nr.13 din 11.03.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale

HCL nr.14 din 11.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare

HCL nr.15 din 11.03.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.16 din 13.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PNI ANGHEL SALIGNY

Hcl nr.17 din 29.04.2022 privind incetarea mandatului de consilier local

HCL nr.18 din 29.04.2022 privind aprobarea actualizarii Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare

HCL nr.19 din 29.04.2022 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui tractor U650

HCL nr.20 din 29.04.2022 privind modificarea actului constitutiv AQUA NEAMT

HCL nr.21 din 29.04.2022 privind aprobarea Planului de actiuni a serviciilor sociale

HCL nr.22 din 29.04.2022 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenta

HCL nr.23 din 29.04.2022 privind aprobarea amplasamentului statiilor

HCL nr.24 din 29.04.2022 privind aprobarea executiei bugetare

HCL nr.25 din 27.05.2022 privind incetarea mandatului de consilier

HCL nr.26 din 27.05.2022 privind aprobarea unor taxe de inchiriere a utilajelor

HCL nr. 27 din 27.05.2022 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor

HCL nr. 28 din 27.05.2022 privind incheierea unui contract de asistenta juridica

HCL nr.29 din 27.05.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata

HCL nr.30 din 30.06.2022 privind aprobarea dispozitiei primarului privind rectificarea bugetului

HCL nr.31 din 30.06.2022 privind concesionarea prin licitatie a unui teren

HCL nr.32 din 30.06.2022 privind aprobarea organigramei si statul de functii

HCL nr.33 din 30.06.2022 privind modificarea unor taxe privind inchirierea de utilaje

HCL nr.34 din 30.06.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.35 din 27.07.2022 privind aprobarea executiei bugetului comunei Bira

HCL nr.36 din 27.07.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

HCL nr.37 din 27.07.2022 privind incetarea mandatului de consilier local

HCL nr.38 din 11.08.2022 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC

HCL nr.39 din 11.08.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat

HCL nr.40 din 11.08.2022 privind masurile necesare demararii anului scolar 2022-2023

HCL nr.41 din 26.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

HCL nr.41A din 14.09.2022 privind rectificarea bugetului local Bira

HCL nr.42 din 14.09.2022 privind punerea la dispozitie a terenurilor din cadrul proiectului de apa

HCL nr.43 din 14.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant in CA a scolii Antonie Muresianu

HCL nr.44 din 14.09.2022 privind neasumarea responsabilitatii a UAT Bira

HCL nr.45 din 14.09.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.46 din 12.10.2022 privind aprobarea componentei consilierilor pe domenii de specialitate

HCL nr.47 din 12.10.2022 privind dezmembrarea unui imobil

HCL nr.48 din 12.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT

HCL nr.49 din 12.10.2022 privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Comuna Bira

HCLnr.50 din 12.10.2022 privind validarea dispozitiei primarului pentru rectificarea bugetului loacal

HCLnr.51 din 11.11.2022 privind acordarea unui mandat special

HCL nr.52 din 11.11.2022 privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociatiei Aqua Neamț

HCL nr.53 din 11.11.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

HCL nr.63 din 21.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

  HCL 2021

HCL nr.57 din 19.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PNI Anghel Sligny pentru modernizare drumuri comunale

HCL nr.55 din 19.10.2021 privind aprobarea executiei bugetului comunei BÎRA HCL nr.56 din 19.10.2021 privind rectificarea bugetului local BÎRA

HCL nr.54 din 19.10.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei CL

HCL nr.53 din 29.09.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.52 din 29.09.2021 privind realizarea investitiei INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

HCL nr.51 din 29.09.2021 privind completarea ROF al consiliului local Bira

HCL nr.50 din 29.09.2021 privind aprobarea planului de actiuni privind serviciile sociale administrate

HCL nr.49 din 29.09.2021 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si statutul asociatiei AQUA NEAMT

HCL nr.48 din 29.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

HCL nr.47 din 29.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Bira in consiliul de administratie al scolii gimnaziale Bira

HCL nr.46 din 29.09.2021 privind neasumarea responsabilitatii UAT BIRA a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor

HCLnr.45 din 29.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

HCL nr.44 din 29.09.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr.1 din 08.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr.20 din 23.04.2021 referitor la revocarea

HCL nr.11 din 19.02.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

HCL nr.22 din 23.04.2021 privind actualizarea PAAR pe raza comunei Bira

HCL nr.23 din 23.04.2021 privind aprobarea executiei bugetului comunei Bira la data de 31.03.2021

HCL nr.25 din 23.04.2021 privind aprobarea modificarii

HCL nr.37 din 28.06.2019 privind actualizarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii

HCL nr.28 din 27.05.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

HCL nr.29 din 27.05.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr.30 din 27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata

HCL nr.31 din 27.05.2021 privind scoaterea din domeniul privat al comunei Bira

HCL nr.32 din 27.05.2021 privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta

HCL nr. 2 din 08.01.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local

HCL nr. 8 din 08.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr. 19 din 23.04.2021 privind aprobarea ordinii de zi

HCL nr.3 din 08.01.2021 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant

HCL nr.4 din 08.01.2021 referitor la modificarea si completarea HCL nr.51 din 10.12.2020

HCL nr.21 din 23.04.2021 referitor la aprobarea dreptului de uz a suprafetei de 10 mp din domeniul public

HCL nr.24 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli

HCL nr.26 din 23.04.2021 privind desemnarea consilierilor locali Bira care vor face parte din comisia de evaluare

HCL nr.27 din 23.04.2021 privind aprobarea procedurii de desfasurare a sedintelor consiliului local

HCL nr.18 din 26.02.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului din anul 2020</p

HCL nr.17 din 19.020.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.16 din 19.02.2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui buldoexcavator JCB

HCL nr.15 din 19.02.2021 privind desemnarea reprezentantilor Cosiliului local Bîra în Consiliul de administratie a scloii Bîra

HCL nr.14 din 19.02.2021 privind modificarea statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bîra

HCL nr.13 din 19.02.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Modernizare drumuri comunale in comuna Bira

HCL nr.12 din 19.02.2021 privind realizarea investitiei Modernizare drumuri comunale in comuna Bira

HCL nr.11 din 19.02.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public Bîra

HCL nr.10 din 19.02.2021 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asisitentii medicali

HCL nr.9 din 19.02.2021 pentru darea in administrare a imobilului Remiza PSI catre Parohia ortodoxa Negresti

HCL nr.8 din 19.02.2021 cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane fizice vor presta activitati in folosul comunitatii

HCL nr.7 din 19.02.2021 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2021

HCL nr.6 din 19.02.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local

HCL nr.5 din 19.02.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

  HCL 2020

HCL nr.52 din 10.12.2020 privind inregistrarea Primariei Bira in Sistemul Electronic de Plata on-line

HCL nr.51 din 10.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

HCL nr.50 din 10.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

HCL nr.49 din 10.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Bira

HCL nr.48 din 10.12.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate

HCL nr.47 din 10.12.2020 privind alegerea comisiei de numarare a voturilor

HCL nr.46 din 10.12.2020 privind alegrea presedintelui de sedinta

HCL nr.37 din 04.09.2020 privind aprobarea masurilor necesare demararii anului scolar 2020-2021 in conditiile prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19

HCL nr.36 din 04.09.2020 privind rectificarea bugetului local Bîra

HCL nr.35 din 04.09.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei CL

HCL nr. 34 din 04.06.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCLnr.33 din 04.09.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 32 din 18.08.2020 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistele aflate pe UAT Bîra

HCL nr. 31 din 18.08.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bîra

HCL nr. 30 din 18.08.2020 privind aprobarea executiei bugetului comunei Bîra la data de 31.03.2020 si 30.06.2020

HCL nr. 29 din 18.08.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local

HCL nr. 28 din 18.08.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr. 27 din 18.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.26 din 30.06.2020 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol

HCL nr.25 din 30.06.2020 pentru constatarea aprtenentei la domeniul privat al comunei Bira unui imobil teren

HCL nr. 24 din 30.06.2020 pentru completarea anexei nr.1 inventarul bunurilor

HCL nr.23 din 30.06.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

HCL nr.22 din 30.06.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr.21 din 28.05.2020 privind retragerea municipiului ROMAN din asociatie AQUA NEAMT

HCL nr.20 din 28.05.2020 privind amenajarea aleie pietonale in comuna Bira

HCL nr.19 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.18 din 28.05.2020 privind modificarea HCL nr.4

HCL nr.17 din 28.05.2020 privind aprobarea ordinii de zi

HCL nr.16 din 28.05.2020 privind aprobarea procesului verbal

HCL nr.15 din 28.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.14 din 28.02.2020 privind analiza stadiului de inscriere registru agricol

HCL nr.13 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului

HCL nr.12 din 28.02.2020 privind aprobarea ordinii de zi

HCL nr.11 din 28.02.2020 privind aprobarea PV

HCL nr.10 din 31.01.2020 referitor la modificarea si completarea HCL nr.74 din 2019

HCL nr.9 din 31.01.2020 pentru aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali

HCL nr.8 din 31.01.2020 privind organizarea retelei scolare

HCL nr.7 din 31.01.2020 referitor la completarea anexei nr.1 HCL nr.74 din 13.12.2019

HCL nr.6 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice

HCL nr.5 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari

HCL nr.4 din 31.01.2020 privind completarea si modificarea HCL nr.56 din 13.09.2019

HCL nr.3 din 31.01.2020 privind modificarea si completare a HCL nr.30 din 24.08.2018

HCL nr.2 din 31.01.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

HCL nr.1 din 31.01.2020 privind aprobarea procesului verbal.

  HCL 2019

HOTARAREA 53 august

HCL nr.35,36,37,38,39 din 28.06.2019

  HCL 2018