HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

  HCL 2020

HCL nr.21 din 28.05.2020 privind retragerea municipiului ROMAN din asociatie AQUA NEAMT

HCL nr.20 din 28.05.2020 privind amenajarea aleie pietonale in comuna Bira

HCL nr.19 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.18 din 28.05.2020 privind modificarea HCL nr.4

HCL nr.17 din 28.05.2020 privind aprobarea ordinii de zi

HCL nr.16 din 28.05.2020 privind aprobarea procesului verbal

HCL nr.15 din 28.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.14 din 28.02.2020 privind analiza stadiului de inscriere registru agricol

HCL nr.13 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului

HCL nr.12 din 28.02.2020 privind aprobarea ordinii de zi

HCL nr.11 din 28.02.2020 privind aprobarea PV

HCL nr.10 din 31.01.2020 referitor la modificarea si completarea HCL nr.74 din 2019

HCL nr.9 din 31.01.2020 pentru aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali

HCL nr.8 din 31.01.2020 privind organizarea retelei scolare

HCL nr.7 din 31.01.2020 referitor la completarea anexei nr.1 HCL nr.74 din 13.12.2019

HCL nr.6 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice

HCL nr.5 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari

HCL nr.4 din 31.01.2020 privind completarea si modificarea HCL nr.56 din 13.09.2019

HCL nr.3 din 31.01.2020 privind modificarea si completare a HCL nr.30 din 24.08.2018

HCL nr.2 din 31.01.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

HCL nr.1 din 31.01.2020 privind aprobarea procesului verbal.

  HCL 2019

HOTARAREA 53 august

HCL nr.35,36,37,38,39 din 28.06.2019

  HCL 2018