HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

  HCL 2021

HCL nr.57 din 19.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PNI Anghel Sligny pentru modernizare drumuri comunale

HCL nr.55 din 19.10.2021 privind aprobarea executiei bugetului comunei BÎRA HCL nr.56 din 19.10.2021 privind rectificarea bugetului local BÎRA

HCL nr.54 din 19.10.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei CL

HCL nr.53 din 29.09.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.52 din 29.09.2021 privind realizarea investitiei INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

HCL nr.51 din 29.09.2021 privind completarea ROF al consiliului local Bira

HCL nr.50 din 29.09.2021 privind aprobarea planului de actiuni privind serviciile sociale administrate

HCL nr.49 din 29.09.2021 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si statutul asociatiei AQUA NEAMT

HCL nr.48 din 29.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

HCL nr.47 din 29.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Bira in consiliul de administratie al scolii gimnaziale Bira

HCL nr.46 din 29.09.2021 privind neasumarea responsabilitatii UAT BIRA a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor

HCLnr.45 din 29.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

HCL nr.44 din 29.09.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr.1 din 08.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr.20 din 23.04.2021 referitor la revocarea

HCL nr.11 din 19.02.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

HCL nr.22 din 23.04.2021 privind actualizarea PAAR pe raza comunei Bira

HCL nr.23 din 23.04.2021 privind aprobarea executiei bugetului comunei Bira la data de 31.03.2021

HCL nr.25 din 23.04.2021 privind aprobarea modificarii

HCL nr.37 din 28.06.2019 privind actualizarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii

HCL nr.28 din 27.05.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

HCL nr.29 din 27.05.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr.30 din 27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata

HCL nr.31 din 27.05.2021 privind scoaterea din domeniul privat al comunei Bira

HCL nr.32 din 27.05.2021 privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta

HCL nr. 2 din 08.01.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local

HCL nr. 8 din 08.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr. 19 din 23.04.2021 privind aprobarea ordinii de zi

HCL nr.3 din 08.01.2021 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant

HCL nr.4 din 08.01.2021 referitor la modificarea si completarea HCL nr.51 din 10.12.2020

HCL nr.21 din 23.04.2021 referitor la aprobarea dreptului de uz a suprafetei de 10 mp din domeniul public

HCL nr.24 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli

HCL nr.26 din 23.04.2021 privind desemnarea consilierilor locali Bira care vor face parte din comisia de evaluare

HCL nr.27 din 23.04.2021 privind aprobarea procedurii de desfasurare a sedintelor consiliului local

HCL nr.18 din 26.02.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului din anul 2020</p

HCL nr.17 din 19.020.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.16 din 19.02.2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui buldoexcavator JCB

HCL nr.15 din 19.02.2021 privind desemnarea reprezentantilor Cosiliului local Bîra în Consiliul de administratie a scloii Bîra

HCL nr.14 din 19.02.2021 privind modificarea statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bîra

HCL nr.13 din 19.02.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Modernizare drumuri comunale in comuna Bira

HCL nr.12 din 19.02.2021 privind realizarea investitiei Modernizare drumuri comunale in comuna Bira

HCL nr.11 din 19.02.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public Bîra

HCL nr.10 din 19.02.2021 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asisitentii medicali

HCL nr.9 din 19.02.2021 pentru darea in administrare a imobilului Remiza PSI catre Parohia ortodoxa Negresti

HCL nr.8 din 19.02.2021 cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane fizice vor presta activitati in folosul comunitatii

HCL nr.7 din 19.02.2021 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2021

HCL nr.6 din 19.02.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local

HCL nr.5 din 19.02.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

  HCL 2020

HCL nr.52 din 10.12.2020 privind inregistrarea Primariei Bira in Sistemul Electronic de Plata on-line

HCL nr.51 din 10.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

HCL nr.50 din 10.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bira

HCL nr.49 din 10.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Bira

HCL nr.48 din 10.12.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate

HCL nr.47 din 10.12.2020 privind alegerea comisiei de numarare a voturilor

HCL nr.46 din 10.12.2020 privind alegrea presedintelui de sedinta

HCL nr.37 din 04.09.2020 privind aprobarea masurilor necesare demararii anului scolar 2020-2021 in conditiile prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19

HCL nr.36 din 04.09.2020 privind rectificarea bugetului local Bîra

HCL nr.35 din 04.09.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei CL

HCL nr. 34 din 04.06.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCLnr.33 din 04.09.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 32 din 18.08.2020 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistele aflate pe UAT Bîra

HCL nr. 31 din 18.08.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Bîra

HCL nr. 30 din 18.08.2020 privind aprobarea executiei bugetului comunei Bîra la data de 31.03.2020 si 30.06.2020

HCL nr. 29 din 18.08.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local

HCL nr. 28 din 18.08.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr. 27 din 18.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.26 din 30.06.2020 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol

HCL nr.25 din 30.06.2020 pentru constatarea aprtenentei la domeniul privat al comunei Bira unui imobil teren

HCL nr. 24 din 30.06.2020 pentru completarea anexei nr.1 inventarul bunurilor

HCL nr.23 din 30.06.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

HCL nr.22 din 30.06.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local

HCL nr.21 din 28.05.2020 privind retragerea municipiului ROMAN din asociatie AQUA NEAMT

HCL nr.20 din 28.05.2020 privind amenajarea aleie pietonale in comuna Bira

HCL nr.19 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.18 din 28.05.2020 privind modificarea HCL nr.4

HCL nr.17 din 28.05.2020 privind aprobarea ordinii de zi

HCL nr.16 din 28.05.2020 privind aprobarea procesului verbal

HCL nr.15 din 28.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.14 din 28.02.2020 privind analiza stadiului de inscriere registru agricol

HCL nr.13 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului

HCL nr.12 din 28.02.2020 privind aprobarea ordinii de zi

HCL nr.11 din 28.02.2020 privind aprobarea PV

HCL nr.10 din 31.01.2020 referitor la modificarea si completarea HCL nr.74 din 2019

HCL nr.9 din 31.01.2020 pentru aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali

HCL nr.8 din 31.01.2020 privind organizarea retelei scolare

HCL nr.7 din 31.01.2020 referitor la completarea anexei nr.1 HCL nr.74 din 13.12.2019

HCL nr.6 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice

HCL nr.5 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari

HCL nr.4 din 31.01.2020 privind completarea si modificarea HCL nr.56 din 13.09.2019

HCL nr.3 din 31.01.2020 privind modificarea si completare a HCL nr.30 din 24.08.2018

HCL nr.2 din 31.01.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

HCL nr.1 din 31.01.2020 privind aprobarea procesului verbal.

  HCL 2019

HOTARAREA 53 august

HCL nr.35,36,37,38,39 din 28.06.2019

  HCL 2018